od 16.02.2015r.

Zawodnik może zarezerwować każdy wolny numer  – warunkiem rezerwacji jest opłacenie jednego z wybranych pakietów startowych (standard, standard + lub premium ) w ciągu 7 dni od zgłoszenia on-line i wybrania numeru z puli 51 – 4000.

Proces rezerwacji następuje w edycji danych zawodnika. Należy zalogować się w zakładce rejestracja – i dokonać zmiany numeru na wybrany (wolny numer).

Wyboru można dokonać tylko raz.

 do 11.02.2015r.

Zawodnik może zarezerwować numer startowy z roku 2014 – poprzez opłacenie jednego z wybranych pakietów startowych (standard, standard + lub premium ) – do 11.02.2015r. Po tym terminie numer wraca do puli wolnych numerów.