1. CEL ZAWODÓW:

  – Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
  – Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
  – Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Bike Maraton
  – Promowanie najciekawszych polskich tras rowerowych i regionów

 

 1. ORGANIZATOR:
  Grabek Promotion Sp. z o. o. ,
  ul. Osiedle Robotnicze 9/2
  58 – 500 Jelenia Góra

tel./fax. +48 (075) 76 123 76; tel. kom.  603 712 297 (czynny w dniu imprezy)
e-mail: biuro@bikemaraton.com.pl

rachunek bankowy:
BZ WBK S.A.  nr 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940
(SWIFT Code :WBK PPL PP)

 

 1. KALENDARZ IMPREZ
 • 18 kwietnia – Miękinia
 • 9 maja – Zdzieszowice
 • 23 maja – Wałbrzychy
 • 13 czerwca – Wisła
 • 21 czerwca – Jelenia Góra
 • 11 lipca – Szklarska Poręba
 • 25 lipca – Bielawa
 • 22 sierpnia – Myślenice
 • 19 września – Polanica Zdrój
 • 3 października – Świeradów Zdrój

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Bike Maraton to cykl ogólnodostępnych amatorskich maratonów rowerowych MTB  rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach. Uczestnikiem Bike Maraton może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową
(kartę zgłoszeniową do cyklu Bike Maraton 2015 wypełnia się tylko jeden raz, karta jest ważna dla wszystkich edycji Bike Maraton 2015, w których uczestnik będzie brał udział):

– opublikowaną na stronie internetowej  (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną – zalecane),
lub

– wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów na danej edycji

 podczas pierwszej edycji w Miękini zgłoszenia w dzień zawodów nie będą przyjmowane).

4.2.  Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt. 6.Opłaty startowe rejestrowane są w profilu zawodnika (w ciągu 24 godz. od wpłynięcia opłaty na konto Organizatora).Brak opłaty w profilu zawodnika – należy oryginał dowodu opłaty startowej zachować do wglądu podczas rejestracji do każdej edycji w sezonie 2015 w Biurze Zawodów
4.3.    Każdy uczestnik zgłoszony do Bike Maraton 2015 otrzyma przy pierwszym starcie numer startowy i chip, który będzie przypisany uczestnikowi we wszystkich edycjach Bike Maraton 2015.Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów startowych.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego wraz z chipem, Organizator wyda uczestnikowi  nowy numer startowy ( z puli wolnych numerów) –  opłata 20zł.

4.4. Stawi się na starcie w dniu rozgrywania maratonu na technicznie sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie). Każdy uczestnik Bike Maraton 2015 jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy w kasku. Każdy uczestnik w tym zakresie ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko.

4.5.  Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie mają osoby:

–  które ukończyły 18 lat,

–  poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu.(pobierz oświadczenie)

4.6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

4.7. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

4.8. Udział zawodnika w maratonie jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty zgodnie z pk.6 Regulaminu, również w sytuacji, gdy zawodnik zgłosi się na start bez uprzedniego zarejestrowania się.

 

 1. POMIAR CZASU:
  Podczas Bike Maraton 2015 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.
  Każdy z uczestników startujący w Bike Maraton 2015 zobowiązany jest do posiadania numeru startowego wraz z chipem, który udostępniany będzie przez Organizatora przy pierwszym starcie za jednorazową opłatą startową 10 zł.  Chip i nr startowy obowiązują na wszystkich edycjach Bike Maraton w sezonie 2015.

 

 1. OPŁATY  STARTOWE  DO BIKE MARATON 2015:
  6.1.  Opłaty jednorazowe
  Na dystansach MINI, MEGA i GIGA we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w jednej edycji Bike Maraton 2015:

60 zł  –  płatne minimum na 10 dni poprzedzające dzień startu
70 zł  –   płatne do czwartku poprzedzającego dzień startu
80 zł  –   płatne od piątku poprzedzającego dzień startu  (w dniu startu maratonu, opłata dokonywana  wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji
 podczas pierwszej edycji w Miękini opłaty w dzień zawodów nie będą przyjmowane).
50%  –   w/w cen –  dzieci i młodzież do 16 roku życia (rok ur. 1999 i młodsi)


10 zł. – jednorazowa opłata startowa przy pierwszym starcie  (za numer startowy  z  chipem)

20 zł. – opłata startowa za nowy numer startowy  (w przypadku np. zagubienia, zniszczenia poprzedniego)
Imprezy towarzyszące:
Wyścigi dla dzieci (Dziecięcy Bike Maraton)        – bezpłatnie
Konkursy z nagrodami dla publiczności                 – bezpłatnie

6.2. Opłaty startowe –  pakietowe

Pakiet STANDARD

(płatny do 01.04.2015)

– rejestracja online

Pakiet Standard +

(płatny do 15.03.2015)

– rejestracja online

– wysyłka  numeru

Pakiet PREMIUM

(płatny do 15.03.2015)

– rejestracja online

– wysyłka numeru

Etixx pack

 Bike Maraton 2015
190 PLN 200 PLN —– 3 dowolne edycje
300 PLN 310 PLN 320 PLN 5 dowolnych edycji
400 PLN 410 PLN 420 PLN 7 dowolnych edycji
500 PLN 510 PLN 520 PLN 10  edycji
50% 50% —- w/w cen – dzieci i młodzież
do 16 roku życia
( rok ur. 1999 i młodsi )

 

Promocyjne opłaty pakietowe Bike Maraton 2015, przypisane do jednej osoby, możliwość samodzielnej rejestracji online na wybraną edycję :
Pakiet STANDARD  – podstawowy pakiet startowy + numer z podwójnym chipem, numer odbierany w Biurze Zawodów przed pierwszym startem
Pakiet STANDARD +  – podstawowy pakiet startowy + numer z podwójnym chipem, wysyłka nr startowego do uczestnika listem poleconym, na adres wskazany przez uczestnika w karcie zgłoszeń
Pakiet PREMIUM – podstawowy pakiet startowy  + numer z podwójnym chipem , wysyłka nr startowego do uczestnika listem poleconym, na adres wskazany przez uczestnika w karcie zgłoszeń + (Etixx pack  (1 żel / 1 baton/ 1  saszetka izotonika /  magnez tuba x 10 kapsułek  / bidon )

6.3. Faktury VAT
Wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług (zobacz więcej na ten temat )

6.4. Rezerwacja numeru startowego.
– istnieje możliwość rezerwacji numeru startowego z zakresu 50 – 4000,
– warunkiem rezerwacji jest  wybór wolnego numeru startowego przy swoim zgłoszeniu on-line oraz opłata jednego z wybranych  pakietów startowych w ciągu 7 dni od zgłoszenia on-line ( po 7 dniach od zapisania się i braku wpłaty numer wraca do puli numerów wolnych)
– możliwość wyboru numerów trwa do 1 kwietnia 2015.

6.5. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
Na formularzu przelewu należy zaznaczyć w tytule opłaty :
– edycję, której opłata dotyczy oraz imię i nazwisko zawodnika np.:
„opłata startowa Miękinia , Jan Kowalski ”

lub
– „opłata startowa Jan Kowalski , pakiet premium 10”

(w przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego maratonu)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

6.6.  Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają podatek VAT.

6.7. Opłata startowa musi zostać zarejestrowana w Biurze Zawodów na danej edycji.

6.8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
Możliwe jest przeniesienie opłaty na inną edycję (w późniejszym terminie) w danym sezonie, w uzasadnionym przypadku (np. choroba, wypadek losowy, itp.), po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 zł. , tytuł przelewu ” opłata manipulacyjna 
wskazać edycję na którą ma być przeniesiona„.

6.9. Opłaty uiszczone omyłkowo np. podwójne lub z nadwyżką , mogą być zwrócone. Za każdy zwrot zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł. (opłata za czynności związane z obsługą tj. przeksięgowanie wpłat, przygotowanie przelewu, zatwierdzenie przelewu, koszt przelewu).

6.10. W przypadku odwołania edycji maratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie Maratonu, kataklizmy, itp.), dana edycja Maratonu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW :
  Każda edycja przeprowadzona będzie według przykładowego programu (dopuszczalne są przesunięcia czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji każdej edycji maratonu):

I dzień  „przeddzień startu” :
16.00 – 21.00   zapisy w Biurze Zawodów
16.00 – 21.00   Centrum Informacji
17.00               zbiórka chętnych zawodników , objazd  trasy ( bez przewodnika)

II dzień „Dzień Startu” :
8.00 – 10.30      zapisy w Biurze Zawodów
10.30               ustawianie zawodników w sektorach startowych
11.00               start GIGA, MEGA i MINI  Maratonu
10.00 – 11.00    przyjmowanie zapisów do konkursów i wyścigów dla dzieci
11.15               wyścigi dla dzieci

rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród :
ok. 12.00       – Dziecięcy Bike Maraton
ok. 14.00       –  MINI Bike Maraton
ok  15.00       –  MEGA Bike Maraton
ok. 16.00       –  GIGA Bike Maraton
–  innych imprez towarzyszących
–  Drużynowa i Rodzinna

17.00               zamknięcie trasy Bike Maraton na wszystkich dystansach


8.  DYSTANSE:

MINI MARATON:  15 km – 40 km
MEGA  MARATON: 40 km – 70 km
GIGA  MARATON:  70 km – 100 km
Wyboru dystansu uczestnicy dokonują na trasie maratonu , kierując się po odpowiednich oznakowaniach w miejscach tzw. „rozjazdów”.

8.1  Wjazd na dystans Giga oraz na dystans Mega maratonu jest  ograniczony limitem czasu podawanym na odprawie technicznej 15 min. przed startem każdej z edycji.

8.2  Po upłynięciu limitu czasu ,wjazd na dystans Giga maratonu zostanie zamknięty, a zawodnicy zostaną skierowani do mety i sklasyfikowani na dystansie Mega,

8.3 Po upłynięciu limitu czasu , wjazd na dystans Mega maratonu zostanie zamknięty, a zawodnicy zostaną skierowani do mety i sklasyfikowani na dystansie Mini

8.4 Wjazd na dystans Giga oraz na dystans Mega po upłynięciu limitu czasu i zamknięciu rozjazdów będzie skutkował automatyczną dyskwalifikacją uczestnika na danej edycji maratonu. W chwili zaistnienia w/w sytuacji uczestnik porusza się po trasie maratonu wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

8.5 DZIECIĘCY BIKE MARATON:
to zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych. Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Start na dowolnym rowerze, obowiązkowy kask rowerowy. W zależności od ilości zgłoszonych dzieci przewidujemy rozegranie następujących kategorii:

Grupa I – dzieci rok urodzenia do 2010r. (dziewczynki/chłopcy)
Grupa II – dzieci rok urodzenia  2009r. – 2007r. (dziewczynki/chłopcy)
Grupa III – dzieci rok urodzenia 2006r. – 2004r. (dziewczynki/chłopcy)

Przewidywany  dystans ok. 500m – 2000m.( w zależności od Grupy kategorii i specyfiki miejsca maratonu).
Szczegółowe zasady określa Regulamin Dziecięcego Bike Maratonu.

 

 1. MARATON
  9.1.  Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje Bike Maraton 2015.
  9.2. Start do GIGA, MEGA i MINI Maratonu odbędzie się ze startu wspólnego.
  Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.
  9.3.  Sposób ustawienia na starcie zawodników określa Regulamin Ustawienia w Sektorach Startowych.
  9.4.  Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki ratunkowe.
  Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
  9.5 Trasa każdej edycji maratonu będzie publikowana na 10 dni przed planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy po tym terminie w koniecznych przypadkach.

 

 1. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
  Uczestnicy cyklu Bike Maraton 2015 w ramach opłaty startowej otrzymują:
  – numer startowy oraz chip do identyfikacji i pomiaru czasu
  – pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym na danej edycji (do pobrania w biurze zawodów po ukończeniu maratonu lub dostępny do wydruku na stronie internetowej)
  – bufety na trasie w zależności od dystansu od 1- 5 (woda, napoje izotoniczne, batony, owoce, ciasta, itp.)
  – posiłek regeneracyjny po maratonie – Pasta Party
  – zabezpieczenie medyczne i ratownicze
  – ubezpieczenie NW wszystkich uczestników na czas trwania maratonu
  – możliwość umycia roweru po maratonie
  – nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców
  – doskonałą kolarską atmosferę

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:
  Podczas Bike Maraton 2015 obowiązują kategorie wiekowe (patrz tabela kategorii), w których przyznawane są nagrody rzeczowe i trofea sportowe.
  W/w nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

 

 1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

 

12.1. Kategoria ELITA Mężczyzn i Kobiet
Kategoria ELITA będzie klasyfikacją prowadzoną na dystansie GIGA. Do kategorii ELITA może się zgłosić każdy zawodnik startujący na dystansie GIGA bez względu na wiek. Zawodnicy w kategorii ELITA punktują tylko w klasyfikacji indywidualnej ELITA, ich punkty nie są zaliczane do kategorii wiekowych na dystansie GIGA ( np. M2, M3 itp.). Zawodnik raz zgłoszony do kategorii ELITA pozostaje w niej do końca sezonu.  Zawodnik z kategorii ELITA  obowiązkowo startuje z  1 sektora na każdej edycji.

Za zajęcie miejsc od 1 do 5 zawodnicy będą otrzymywać nagrody finansowe:

1 miejsce – 700 zł

2 miejsce – 500 zł

3 miejsce – 300 zł

4 miejsce – 200 zł

5 miejsce – 100 zł

Pula nagród –3 600 zł na edycję.

Zawodnicy kategorii ELITA punktują w klasyfikacjach GENERALNEJ ELITA , drużynowych i rodzinnych wg schematu:

czas zwycięzcy kategorii ELITA  w sekundach

wynik = ———————————————————————————       x  800

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

  

12.2. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych
Klasyfikacja Bike Maraton 2015 będzie prowadzona na trzech odrębnych dystansach (GIGA, MEGA i MINI Maratonu  w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (na dystansach GIGA, MEGA i MINI Maratonu zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. W klasyfikacji w kategoriach wiekowych nie będą uwzględniani zawodnicy startujący w kategoriach ELITA Mężczyzn i Kobiet.

 

 1. KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE – zasady ogólne .
  – Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
  – Drużyna zgłoszona do cyklu Bike Maraton 2015 może liczyć maksymalnie 20 członków .
  – Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną drużynę.
  – Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników z jednej drużyny do innej w trakcie trwania całego cyklu imprez.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.
  – Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan , który  :
  pilnuje składu drużyny
  decyduje o przynależności do drużyny
  kontaktuje się z Organizatorem w sprawach drużyny

13.1 Klasyfikacja Drużynowa OPEN

Do klasyfikacji drużynowej OPEN zalicza się 4 najlepsze wyniki ( punktowe) uzyskane przez członków  drużyny na danej edycji maratonu.

Punkty liczone są od zwycięzcy OPEN danego dystansu  z podziałem na płeć wg schematu:

 

czas zwycięzcy dystansu OPEN M/K w sekundach

                                                  wynik = —————————————————————        x                  współczynnik dystansu

       czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

 

współczynnik dystansu:

 

GIGA – 800

MEGA kobiety – 700

MEGA mężczyźni – 500

MINI – 300

13.2 „SPORTOWA” KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Do klasyfikacji drużynowej „Sportowej” zalicza się 4 najlepsze wyniki (punktowe) z różnych kategorii (pod względem płci, wieku, dystansu) uzyskane przez członków drużyny na danej edycji maratonu.

13.3. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA „MEGA MUSZKIETERZY”:
                                                                     Jeden za wszystkich wszyscy za jednego
Do klasyfikacji drużynowej „Mega Muszkieterzy” zalicza się wszystkie wyniki (punktowe), uzyskane przez min. 8 członków drużyny na danej edycji maratonu na dystansach MEGA i  MINI.
Wynik drużyny „Mega Muszkieterzy” będzie sumą punktów uzyskanych przez członków drużyny podzieloną przez ilość członków drużyny.

13.4 KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA „MŁODZIEŻOWA”
Do klasyfikacji drużynowej „Młodzieżowej” zaliczane są wyniki w kategoriach KM, KO, K1 oraz MM, M0, M1 na dystansie MINI) maratonu. Wynik drużyny młodzieżowej będzie sumą 3  najlepszych wyników indywidualnych uzyskanych przez członków drużyny w danym maratonie.

 1. KLASYFIKACJA RODZINNA:– Do klasyfikacji Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły minimum 3 członków rodziny do cyklu Bike Maraton 2015,
  – Klasyfikacja Rodzinna będzie prowadzona łącznie na dystansach GIGA, MEGA i MINI maratonu.
  – Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie rodziny w stopniu pokrewieństwa i powinowactwa , np. mąż, żona, dzieci, brat, siostra, dziadek, wnuczek itp.
  – Klasyfikacja Rodzinna jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną rodzinę.
  – Do klasyfikacji Rodzinnej zalicza się 3 najlepsze wyniki (punktowe) uzyskane przez członków rodziny na danej edycji maratonu.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonej rodziny pod względem jej składu i charakteru.
 2. KLASYFIKACJA GENERALNA :
  Przewiduje się prowadzenie punktowej klasyfikacji generalnej cyklu imprez Bike Maraton 2015. Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:

15.1. generalna indywidualna
– Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona od 1  edycji.
– Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową, przyznawaną we wszystkich kategoriach wyszczególnionych w Regulaminie.
– Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na dystansach GIGA, MEGA i MINI
– Do Klasyfikacji Generalnej będą wliczane punkty zdobyte w 6 najlepszych ( min. 4 ukończonych) , z wyjątkiem kategorii  ELITA K i M gdzie wliczane będą punkty zdobyte w 9 najlepszych edycjach  cyklu Bike Maraton 2015.

– Punkty do klasyfikacji generalnej Bike Maraton 2015 przyznawane są w następujący sposób:
W GIGA maratonie w kategoriach ELITA Mężczyzn i Kobiet, punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————-x 800
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

W GIGA maratonie we wszystkich męskich (M) kategoriach wiekowych, punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————-x 700
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

W MEGA maratonie we wszystkich kobiecych (K) kategoriach wiekowych,
punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————-x 700
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

W MEGA maratonie we wszystkich męskich (M) kategoriach wiekowych,  punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————–x 500
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

W MINI maratonie we wszystkich kategoriach wiekowych(K, M) , punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————-x 300
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

 

15.2. Klasyfikacja indywidualna kategorii ELITA Mężczyzn i Kobiet
Do Klasyfikacji Generalnej ELITA będą wliczane punkty zdobyte w 9 najlepszych edycjach ( min. 4 ukończone edycje ) Bike Maraton 2015. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej osób, w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

15.3. Klasyfikacja generalna Drużynowa

Do Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Bike Maraton 2015 we wszystkich w/w drużynach będą wliczane punkty zdobyte przez drużynę w 6 najlepszych edycjach Bike Maraton 2015 ( min. 4 ukończone edycje).
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej drużyn, w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

15.4. Klasyfikacja Generalna Rodzinna
Do Generalnej Klasyfikacji Rodzinnej będą wliczane punkty zdobyte przez rodzinę w 6 najlepszych edycjach Bike Maraton 2015 ( min. 4 ukończone edycje).
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej rodzin, w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

 1. RUCH DROGOWY:
  – Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  – Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  – Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 2. KARY:
  Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
  1. Upomnienie.
  2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
  3. Dyskwalifikacja.
  W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.
 3. PROTESTY:
  Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji maratonu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.
 4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
  Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 5. INFORMACJE KOŃCOWE :
  – Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

– Uczestnik zobowiązuje się do :
• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
• jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
• kulturalnego zachowywania się
• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy
– Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt4)
– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :
• zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu Bike Maraton 2015,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Bike Maraton,
• jest zdolny do udziału w Bike Maraton 2015, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
• podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

– W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej (za wyjątkiem pkt.6.8. )

– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

– Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Bike Maraton 2015 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

– Bike Maraton 2015 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku dana edycja Maratonu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji 2015. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.bikemaraton.com/regulamin

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji Bike Maraton oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

 

Jelenia Góra , 20.05.2015r.