Dziecięcy Bike  Maraton

to zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych.

Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Start w Dziecięcym Bike Maratonie możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), oraz obowiązkowo w  kasku rowerowym.

1. CEL ZAWODÓW:

– Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek _O5B9428

– Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,

– Wyłonienie najlepszych zawodników na każdorazowym Dziecięcym Bike Maratonie,

– Promowanie sportu wśród najmłodszych.

2. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o. o. ,

ul. Osiedle Robotnicze 9/2, , 58 – 500 Jelenia Góra

tel./fax.  +48 (075) 76 123 76 ; tel. kom. 0. 603 712 297  (czynny tylko w dni zawodów)

e-mail: biuro@bikemaraton.com.pl

3. KALENDARZ IMPREZ  edycje 2015 :

Dziecięcy Bike Maraton przy zgłoszeniu ewentualnych chętnych odbywać się będzie na każdej kolejnej edycji Bike Maratonu zgodnie z kalendarzem imprez (poniżej).

Dziecięcy Bike Maraton odbywa się w dniu wyścigu na teranie miasteczka sporotwego.

  • 18 kwietnia – Miękinia
  • 09 maja – Zdzieszowice
  • 23 maja – Wałbrzych
  • 13 czerwca – Wisła
  • 21 czerwca – Jelenia Góra
  • 11 lipca – Szklarska Poręba – Junior Trophy
  • 25 lipca – Bielawa
  • 22 sierpnia – Myślenice
  • 19 września – Polanica-Zdrój
  • 3 października – Świeradów- Zdrój

4. ZAPISY

4.1 Zapisy na Dziecięcy Bike Maraton są bezpłatne. Odbywać się będą w dniu wyścigu każdej kolejnej edycji Bike Maratonu w namiocie oznaczonym Dziecięcy Bike Maraton, w godzinach od 10:00 do 11:00.

4.2 Uwaga ! Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że :

– akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania,
– wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych,
– wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Bike Maraton,

4.3 Dzieciom nadane zostaną kolejno numery startowe, bezzwrotne stanowiące pamiątkę dla dziecka.

5.  KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na następujące kategorie:
Grupa I – dzieci rok urodzenia do 2010r. (dziewczynki/chłopcy)
Grupa II – dzieci rok urodzenia  2009r. – 2007r. (dziewczynki/chłopcy)
Grupa III – dzieci rok urodzenia 2006r. – 2004r. (dziewczynki/chłopcy)

W w/w kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za  I-III miejsca.
Wszystkim uczestnikom Dziecięcego Bike Maratonu wręczone zostaną pamiątkowe, imienne dyplomy uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dziecięcych na każdej edycji i uzasadnia to specyfiką każdej edycji wyścigu w tym ilością uczestniczących dzieci.

6. DYSTATNS ORAZ WYŚCIG

Trasa Dziecięcego Bike Maratonu znajdować się będzie na terenie miasteczka sportowego Bike Maraton, w odpowiednio oznaczonym obszarze.
Przewidywany dystans to około 500m – 2000m.

Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu (np. obfite opady deszczu, uciążliwy upał).

Wyścig Dziecięcego Bike Maratonu przewidziany jest na godzinę 11:15. Jest to czas orientacyjny i może ulec zmianie ( ze względu na rozgrywaną w tym samym czasie główną imprezę Bike Maraton) o czym wszyscy zainteresowani dowiedzą się z komunikatów speakera.

7.  ZABRANIA SIĘ:

– udziału dzieci bez kasków rowerowych,

– udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,

ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych)

– stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,

Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

Jelenia Góra , 29.01.2015r