Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem

  • płatne z konta FIRMOWEGO: wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (data wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora) i wyłącznie na podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych.

(Dane proszę wysłać na maila biuro@bikemaraton.com.pl tytułem faktura )

  • płatne z konta PRYWATNEGO a faktura na Firmę: wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (data wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora) i wyłącznie na podmiot wskazany przez płatnika który dokonał przelewu, po podaniu dokładnych danych firmy .

(Dane proszę wysłać na maila biuro@bikemaraton.com.pl tytułem faktura )

  • płatne z konta PRYWATNEGO i faktura na osobę nie prowadzącą działalności (faktura na żądanie) : organizator nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał opłatę startową.

(Dane proszę wysłać na maila biuro@bikemaraton.com.pl tytułem faktura )

Faktury VAT do opłat gotówkowych

wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 14.00 lub nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty.

Uwaga ! Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie terminów zawartych w ustawie o podatku VAT.

Masz pytanie dotyczące faktur wyślij maila na biuro@bikemaraton.com.pl